Groenbeheer en advies

Onze groene ruimte heeft een grote waarde voor ons gevoel van welbevinden. Als landschapsbeheerder adviseren wij in bos- en plantsoenbeheer en dragen we bij aan ontwikkeling of herstel van de gebiedsflora. We leveren onze expertise over het planten van bomen en struiken, het onderhoud van het groen, tot en met het rooien, of snoeien, en het versnipperen van takken en boomstammen tot houtsnippers. We verzorgen het beheer in natuurgebieden, maar ook de groene ruimte van parken en plantsoenen.

 

Groenverwijdering, noodkap, beheer ondergroei

Wij assisteren bij groenverwijdering, onderhoud aan bosplantsoen, het bouwrijp maken van diverse soorten terreinen en eventueel noodzakelijke noodkap als gevolg van calamiteiten (zoals storm). Onze buitendienst is recent uitgebreid; zo kunnen wij steeds meer diensten verzorgen voor u. Informeer naar de mogelijkheden: info@btelandschapsbeheer.nl

 

Klimaatslim bosbeheer

Hout- en resthout uit openbaar groenbeheer en de Nederlandse bossen krijgen verschillende duurzame bestemmingen. Hout wordt zo duurzaam mogelijk ingezet. Gekapt hout uit productiebossen, dat daarvoor geschikt is, leveren we als grondstof voor de houtverwerkende industrie. Daar kunnen onder andere de meubels en planken van gemaakt worden.

Resthout dat ‘niet nuttig’ is voor een andere toepassing, kan worden toegepast als biogrondstof. Dit resthout is bijvoorbeeld afkomstig van groenonderhoud van gemeenten of landgoederen. Zo krijgt resthout toch een nuttige bestemming. Het grootste deel van dit resthout, 70%, komt uit bermen, tuinen en parken.
30% van dit resthout komt uit het bos. Op de eerste plaats staat dat resthout achterblijft in het bos voor de biodiversiteit. Wat er over is, het resthout, kan een andere duurzame bestemming krijgen als biogrondstoffen.

We bieden biogrondstoffen in de vorm van shreds (G120), chips (G30/ G50) of pellets aan in de markt.  Onze biogrondstoffenleveranties gaan onder andere naar zwembaden, kastelen, landgoederen of warmtebedrijven. Deze partijen zetten de biogrondstof in voor duurzame verwarming.

Aanplant & bewatering

Aanplant
Wij ontzorgen u ook in de aanplant van divers groen, specifiek in de aanplant van bomen. Informeer naar de mogelijkheden via info@btelandschapsbeheer.nl

Bewatering
U kunt hierbij denken aan de bewatering van o.a. nieuw aangeplante bomen, borders etc.
Onze tank is multi-inzetbaar en voorzien met de volgende opties.

– diverse lengtes slang
– een arm om giet-randen te vullen.
– een spuitmond met een wieltje waardoor de waterstraal breekt en vernevelt, zodat er geen schade kan ontstaan aan de beplanting.

Natuur-inclusief

Wij gaan voor ‘natuur-inclusief’. Dat betekent voor ons het verenigen van belangen. We zorgen voor duurzaam groenbeheer en zetten onze kennis in om bij te dragen aan de energietransitie door het gebruik van fossiele brandstoffen terug te dringen. We geven daarmee invulling aan wat in het SER rapport van 08-07-2020 staat beschreven, namelijk dat biobrandstoffen duurzaam bijdragen als brandstof om water te verwarmen voor o.a. warmtenetten. Het past in onze visie dat wij consequent aanplanten en ‘gebruikersbos’ creëren. Dit is voor ons de mogelijkheid om maatschappelijk verantwoord te ondernemen. in de vorm van gebruikersnatuur voor ontspanning en educatie. Dit noemt BTE ‘Natuur-inclusief’.

Als bedrijf pleiten wij voor een korte kringloop (inclusief kort transport). Als mogelijk toeleverancier kunt u ons bellen, zodat wij door middel van een telefonische intake omvang, soort en herkomst met u kunnen bespreken.