• Broei op locatie Hall

    Een afgeleide van omwonendenbrief d.d. 1 februari 2024:Sinds een jaar heeft BTE Landschapsbeheer BV een deel van het opslagterrein in Hall in gebruik. Deze locatie (...)