• Over ons

  Meer over BTE Landschapsbeheer
 • Diensten

  Met welke projecten kunt u bij ons terecht
 • Materieel

  Bekijk ons beschikbare materieel
 • Contact

  Neem contact met ons op!
Warmtebedrijf Ede snoeien

BTE Landschapsbeheer

In een land waar ruimte beperkt is, hebben  ons landschap, onze bossen en onze plantsoenen zorg en aandacht nodig. Onderhoud zorgt voor verbetering van de biodiversiteit, leefbaarheid, luchtkwaliteit en soms ook veiligheid. BTE verzorgt ook aanplant als een belangrijk antwoord op de hittestress als gevolg van de klimaatverandering. Onze groene ruimte heeft een grote waarde voor ons gevoel van welbevinden. Als landschapsbeheerder adviseren wij in bos- en plantsoenbeheer en dragen we bij aan ontwikkeling of herstel van de gebiedsflora. We leveren onze expertise over het planten van bomen en struiken, het onderhoud van het groen, tot en met het rooien, of snoeien, en het versnipperen van takken en boomstammen tot houtsnippers. We verzorgen het beheer in natuurgebieden, maar ook de groene ruimte van parken en plantsoenen.

Aanleg van groen en zorgvuldig beheer zijn nodig voor een leefbaar land en zorgt ook voor duurzame energie, als dit in slimme groene warmtenetten wordt toegepast. Een zorgvuldig gebiedsbeheer kan een belangrijke bijdrage kan leveren aan de warmtetransitie, zodat dat we aan de klimaatdoelstellingen kunnen gaan voldoen. Dat doen we niet alleen. Dat doen we in nauwe samenwerking met onze klanten en partijen die hetzelfde doel nastreven.