Hoe duurzaam zijn houtige biogrondstoffen eigenlijk?

Omdat BTE Landschapsbeheer onderhoud verricht en ook het openbaar groen van parken, lanen en straten onderhoudt, werken we in ons bedrijf met snoeihout en houtsnippers.

Waar gaan jullie biogrondstoffen naartoe?

We streven ernaar de biogrondstoffen zo dicht mogelijk bij de ‘oogst’-locatie af te zetten. Onze laagwaardige resthoutstromen kunnen bij uitstek worden ingezet in slimme groene warmtenetten, zoals het warmtenet in Ede, omdat deze shreds doorgaans geen andere nuttige toepassing kennen.

Kan ik biogrondstoffen aanleveren?

Wij nemen geen biogrondstoffen in van particulieren. Daarvoor kunt u dan contact opnemen met uw gemeentelijke huisvuil-inzamelaar. Er zijn gemeenten waar dat gratis kan en bij andere gemeenten gelden tarieven voor inlevering.

Bent u terreinbeheerder en wilt u uw terrein professioneel laten onderhouden, of uw heeft vanuit uw bedrijfsvoering een aanbod van biogrondstoffen, dan komen we graag met u in gesprek over de kwaliteit daarvan en mogelijkheden voor afname.